Dorpstraat 53 6122 CE Buchten 046 850 4488 info@hoeskamer.nl 24/7
banner1.jpeg

Over uitvaartzorg

Als uitvaartverzorgers ervaren we regelmatig dat nabestaanden worstelen met talrijke vragen over hoe ze na het overlijden van hun geliefde het afscheid invulling gaan geven. Als we voor de eerste keer contact hebben, zijn nabestaanden vaak al bezig met de muziek voor de kerk of de foto’s voor in het crematorium. Daarbij realiseren mensen zich vaak niet dat er eerst tal van andere zaken geregeld moeten worden. Niet vreemd natuurlijk. De meeste nabestaanden hebben geen ervaring met het regelen van een uitvaart. Daarom deze verhalen om u mee te nemen in de verschillende aspecten van een uitvaart.

Ter nagedachtenis aan Jo en Mimi

In november 2014 maakte ik kennis met Jo, vlak na het overlijden van zijn vrouw Mimi. Elke kennismaking met een familie, vlak na het overlijden van een dierbare, is intens en bijzonder. Veel families blijven mij bij en enkele ontmoetingen worden een onuitwisbare herinnering . Mimi en Jo, beiden zwaar lichamelijk gehandicapt, zijn voor mij zo’n onuitwisbare herinnering.

Tijdens mijn eerste bezoek aan Jo, zag ik dat het huis van Mimi en Jo vol hing met zelf gemaakte schilderijen met vrolijke kleuren. Deze schilderijen gaven op een bepaalde manier kleur aan hun aangepaste huis met de vele technische hulpmiddelen en hun leven vol lichamelijke beperkingen. Na het overlijden van Mimi had Jo’s leven geen kleur meer. Het verlies van Mimi was onverteerbaar voor hem en zijn eigen lichamelijke conditie en de kwaliteit van leven ging steeds verder achteruit. De vooruitzichten waren evenmin positief.

Jo besloot zelf de regie over zijn levenseinde te voeren en is in mei 2015 overleden. Enkele weken voor zijn overlijden heeft Jo zijn uitvaartwensen met mij besproken en vastgelegd. In het huis, dat in november 2014 nog vol hing met schilderijen, hing toen nog maar 1 schilderij. Hij had alle schilderijen, vooruitlopend op zijn naderende overlijden, verdeeld onder zijn vrienden en kennissen, in ruil voor een donatie aan het Ronald McDonald huis. Ik heb Jo gevraagd of ik dit allerlaatste schilderij uit zijn collectie een plek mocht geven in de huiskamer van ons binnenkort te openen afscheidshuis. Uiteraard met een donatie voor het Ronald Mc Donald huis. Jo stemde in.

Dat dit schilderij voor mij een bijzondere herinnering is en kleur blijft geven aan mijn bijzondere ontmoeting met dit echtpaar, moge duidelijk zijn. Ik hoop dat het ook de herinnering van nabestaanden aan het afscheidshuis kleur mag geven, net zoals het de huiskamer van Jo en Mimi ooit kleur gaf.

Wat nabestaanden over ons zeggen

Als houder van het kwaliteitskeurmerk uitvaartzorg, vragen wij nabestaanden naar hun tevredenheid over onze dienstverlening. Wij zijn er enorm trots op dat nabestaanden onze dienstverlening waarderen met een 9,6.
Een paar citaten van nabestaanden uit ons klanttevredenheidsonderzoek:

Wat nabestaanden over ons zeggen

Als houder van het kwaliteitskeurmerk uitvaartzorg, vragen wij nabestaanden naar hun tevredenheid over onze dienstverlening. Wij zijn er enorm trots op dat nabestaanden onze dienstverlening waarderen met een 9,6.
Een paar citaten van nabestaanden uit ons klanttevredenheidsonderzoek:

Afscheidshuis de Hoeskamer

...een plek in de voormalige gemeente Born waar nabestaanden in een warme, intieme en huiselijke sfeer afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbaren”

Ons adres

De Hoeskamer is een initiatief van Golsteijn en Kempkens Uitvaartzorg V.O.F.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

logo adscheidshuis diapos def