Dorpstraat 53 6122 CE Buchten 046 850 4488 info@hoeskamer.nl 24/7
banner1.jpeg

Over uitvaartzorg

Als uitvaartverzorgers ervaren we regelmatig dat nabestaanden worstelen met talrijke vragen over hoe ze na het overlijden van hun geliefde het afscheid invulling gaan geven. Als we voor de eerste keer contact hebben, zijn nabestaanden vaak al bezig met de muziek voor de kerk of de foto’s voor in het crematorium. Daarbij realiseren mensen zich vaak niet dat er eerst tal van andere zaken geregeld moeten worden. Niet vreemd natuurlijk. De meeste nabestaanden hebben geen ervaring met het regelen van een uitvaart. Daarom deze verhalen om u mee te nemen in de verschillende aspecten van een uitvaart.

Woorden die recht doen aan het leven van een overledene 

In een kerk wordt de uitvaartdienst voorgegaan door een priester of dominee. Een kerkelijk afscheid kent een aantal vaste gebruiken en rituelen. Zo wordt er betekenis gegeven aan hetoverlijden en het afscheid. Dit biedt troost en houvast. Maar steeds minder mensen kiezen voor een kerkelijke uitvaart. 

Families gaan er veelal automatisch van uit dat de uitvaartverzorger de inhoud van de dienst voor zijn rekening neemt en daarmee de rol van voorganger overneemt. Een uitvaartverzorger richt zich primair op het regelen en organiseren van de uitvaart. Niet elke uitvaartverzorger is in staat om een afscheidsdienst op een sprekende en passendemanier te begeleiden. En niet elke uitvaartverzorger is vaardig om teksten treffend uit te spreken. Als u meer verwacht dan een standaard openingswoord, een huishoudelijk slotwoord of het voorlezen van een aantal door u zelf aangeleverde teksten, kunt u zich laten bijstaan door een getrainde professionele spreker of ritueelbegeleider. Wij hebben de expertise in huis om niet kerkelijke uitvaarten te begeleiden en betekenis te geven. Maar wij werken ook samen met een aantal zelfstandig werkende en onafhankelijke ritueelbegeleiders.

Samen met u bekijken we wie het beste bij u past.

Persoonlijk, warm en meedenkend zijn de woorden die Eric kiest om zijn eigenschappen te beschrijven als uitvaartregisseur en spreker bij uitvaarten. Samen met zijn vrouwIngrid vormt hij het ondernemersechtpaar achter de Hoeskamer. Een echtpaar dat samen zorg draagt voor een passend afscheid. Dat heeft welzijn voordelen zegt Eric. “Vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van het afscheid zijn wij het vaste aanspreekpunt voor nabestaanden. Dat is onze kracht. Zo blijft het ook voor denabestaanden altijd persoonlijk. We verzorgen bij voorkeur zelf de overbrenging van de overledene vanuit het thuisadres naar het afscheidshuis, we zijn aanwezig bij de laatste verzorging, we bespreken en organiseren het afscheid samen met de familie en we zien nabestaanden bij het rouwbezoek. Samen met de familie groeien we als het ware toe naar de dag van de uitvaart.

Van TV-programmamaker naar uitvaartregisseur

Eric was voorheen programmamaker bij TV Limburg en is daarmee voor veel mensen een vertrouwd gezicht. De vaardigheden die hij daar heeft opgedaan, komen nu goed vanpas. Samen met de nabestaanden zorgen we voor een passend afscheid. Want onze ervaring leert dat een goed afscheid helpt bij de rouwverwerking.Daar waar in de meeste gevallen gesproken wordt over een uitvaartleider kiest Eric liever voor het woord uitvaartregisseur. Een knipoog naar zijn TV verleden? Natuurlijk is dielink snel gemaakt legt Eric uit. Toch is er meer. Dat woord ‘leider’ in uitvaartleider, betekent toch teveel ‘ik bepaal’. Het woord regisseur verwijst naar ‘samen’ met iedereen in‘het theater van het leven van de overledene’. Ik breng ideeën aan, probeer nabestaanden te inspireren. Samen zoeken we naar passende woorden, passende muziek, passende rituelen, waarbij ik als regisseur alle elementen samen breng tot een passend geheel. Een afscheid, dat recht doet aan het leven van die ene unieke mens.

Een persoonlijk verhaal

Iedere persoon is uniek en daarom is ook elke uitvaart uniek. In een korte periode tussen overlijden en de dag van de uitvaart hebben we intensief contact. Zo krijgen we een steeds beter beeld van hoe de overledene was. Anekdotes van vroeger komen boven, foto’s en muziek worden verzameld. Zo ontstaat langzaam dat persoonlijke verhaal van mooie en minder fijne herinneringen. En dat probeer ik tijdens de afscheidsbijeenkomst over te brengen. Soms merk je dan ook dat bijvoorbeeld een dienst in het Limburg’s dialect veel beter aansluit. Een  afscheidsceremonie in ‘ôz mooderstaal’ voor mensen met Limburgse roots, kan een groot verschil maken.

 

Eric Kempkens

Wat nabestaanden over ons zeggen

Als houder van het kwaliteitskeurmerk uitvaartzorg, vragen wij nabestaanden naar hun tevredenheid over onze dienstverlening. Wij zijn er enorm trots op dat nabestaanden onze dienstverlening waarderen met een 9,6.
Een paar citaten van nabestaanden uit ons klanttevredenheidsonderzoek:

Wat nabestaanden over ons zeggen

Als houder van het kwaliteitskeurmerk uitvaartzorg, vragen wij nabestaanden naar hun tevredenheid over onze dienstverlening. Wij zijn er enorm trots op dat nabestaanden onze dienstverlening waarderen met een 9,6.
Een paar citaten van nabestaanden uit ons klanttevredenheidsonderzoek:

Afscheidshuis de Hoeskamer

...een plek in de voormalige gemeente Born waar nabestaanden in een warme, intieme en huiselijke sfeer afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbaren”

De Hoeskamer is een initiatief van Golsteijn en Kempkens Uitvaartzorg V.O.F.

Ons adres